"Wij proberen je bovenstaand gevoel te geven; alleen de stoel is anders."

Massage verlaagt stress en werkt motiverend

Massage verlaagt stress. Die wetenschap zorgt ervoor dat steeds meer werkgevers zorgen dat hun werknemers tijdens werktijd een massage krijgen. Vooral stoelmassage is populair. Want behalve dat massage stress verlaagt, verhoogt het de doorbloeding; werknemers kunnen zich beter concentreren, melden zich minder vaak ziek en zijn gemotiveerder voor hun werk.

Motivatie

Massage verlaagt niet alleen stress, maar werkt ook uiterst motiverend. Dat ondervinden steeds meer werkgevers die hun werknemers op de werkvloer massage aanbieden. Stoelmassage is bijvoorbeeld heel populair. Doordat massage stress verlaagt en motiveert, is het voor een werkgever interessant om massage voor zijn medewerkers te betalen. Een dag ziekteverzuim van een werknemer kan een werkgever al gauw 500 euro kosten. Omdat met stoelmassage aangetoond is dat het ziekteverzuim afneemt bij werknemers, loont het zich al gauw en verdient de werkgever de investering terug. Naast alle fysieke voordelen, blijken medewerkers ook weer meer zin te krijgen in hun werk na een massage, omdat ze zich vitaler voelen.